1610

فستیوال بزرگ هنری برگزار می شود.

امروز جلسه ای با مدیر خانه خلاق استان کرمانشاه، خانم ناهید حسینی برگزار شد، در این جلسه، دکتر مهدی طلایی، مدیر مرکز استارتاپ استان، ضمن خوش آمد گویی، بر لزوم همکاری موثر با خانه تاکید کردند.
همچنین به نقل از خانم حسینی، خانه های خلاق در مقیاس محلی و جهانی ابزاری برای ایجاد ارزش های اقتصادی و اجتماعی هستند.
وی ماموریت خانه های خلاق را حمایت از کارآفرینان جوان و سرمایه های نوپا با ایجاد فضایی برای تبادل نظر و توسعه ایده ها عنوان کرد.
در این جلسه مقدمات برگزاری مشترک جشنواره بزرگ صنایع هنری در فروردین ماه ایجاد شد و مقررگردید که پیش نویس تفاهم نامه ای از طرف خانه خلاق تهیه گردد.


شناسه : 1078539