تماس با ما

آدرس : کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، ساختمان کتابخانه مرکزی، طبقه اول، مرکز استارتاپ استان کرمانشاه

کد پستی : 6714967346

تلفکس: 08334277607

سایت:

https://startup.razi.ac.ir