نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رویداد ایده شو صنایع شیمی

رویداد ایده شو صنایع شیمی


.عکس پوستر

ایده شو رویدادی است که افراد توانمندی خود را در ایده پردازی ، بیان ایده ، و انتقال آن به دیگران در محیطی دوستانه محک می زنند