حمایت از برگزاری دومین رویداد استارتاپ با رویکرد کسب وکارهای کوچک در دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حمایت از برگزاری دومین رویداد استارتاپ با رویکرد کسب وکارهای کوچک در دانشگاه رازی

حمایت از برگزاری دومین رویداد استارتاپ با رویکرد کسب وکارهای کوچک در دانشگاه رازی


 کنسرسیوم‌های تولیدی و صادراتی با رویکرد برطرف سازی حلقه مفقوده و رفع نیازهای فناورانه در حوزه صنایع کوچک و متوسط، توسعه بازار داخلی و خارجی صنایع کوچک و متوسط، اتوماسیون صنعتی و هوشمندسازی صنایع کوچک و متوسط، خوشه‌های صنعتی، دیجیتال مارکتینگ، خدمات حقوقی و IT در صنعت، از محورهای این رویداد است.