حضور دکتر عرفان مقصود در مرکز استارتاپ - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور دکتر عرفان مقصود در مرکز استارتاپ

حضور دکتر عرفان مقصود در مرکز استارتاپ


نشست تخصصی مدیر مرکز استارتاپ دانشگاه رازی با دکتر محمد عرفان مقصود، مدیر عامل مرکز نوآوری کد گرجستان و هیات همراه در محل مرکز استارتاپ دانشگاه جهت برگزاری رویداد مشترک