جلسه انعقاد تفاهمنامه شرکت شیرین بیان زاگرس - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه انعقاد تفاهمنامه شرکت شیرین بیان زاگرس

جلسه انعقاد تفاهمنامه شرکت شیرین بیان زاگرس


جلسه انعقاد تفاهمنامه شرکت شیرین بیان زاگرس با یکی از تیم های ارائه دهنده ایده در اولین رویداد سرمایه گذاری (startup Demo) در فن بازار منطقه ای استان