تماس با ما  

آدرس : کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، ساختمان کتابخانه مرکزی، طبقه اول، مرکز استارتاپ استان کرمانشاه

کد پستی : ۶۷۱۴۹۶۷۳۴۶

تلفکس: ۰۸۳۳۴۲۷۷۶۰۷

سایت:

https://startup.razi.ac.ir