تنظیمات نمای ظاهری

لطفاً برای ادامه وارد سایت شوید.

اولین رویداد استارتاپ دانشگاه رازی ( با رویکرد عمومی)

اولین رویداد استارتاپ ویکند استان کرمانشاه، در مورخ 94/11/12، با حضور 76 شرکت کننده، 26 حامی، 7 داور، 13 منتور و 6 سنخران، با رویکرد عمومی برگزار شد. این رویداد با تعامل بی نظیر میان دانشگاه رازی، مرکز استارتاپ، بخش های دولتی و خصوصی استان، انجام شد.